Tréningy a tréningový plán

Tréningový plán môže byť v priebehu sezóny zmenený príp. čiastočne upravený. O prípadných zmenách Vás budeme vždy včas informovať. Prosíme, aby ste pri príchode na tréning ako aj počas neho, rešpektovali usmernenia trénerov vo vzťahu k hygiene a prevencii. Pre tréningy platí pravidlo, že počas školských prázdnin príp. štátnych sviatkov sa netrénuje.

Na tréning je potrebné prísť najmenej 10 minút pred jeho začiatkom, aby ste sa mohli v kľude prezliecť a zároveň nerušili nástup a cvičenie neskorým príchodom do telocvične.

Tréningový plán a rozdelenie do skupín na začiatku sezóny nájdete nižšie …

Tréningový plán 2022-2023
Rozdelenie do skupín 2022-2023

Pre nových cvičencov odporúčame na tréning priniesť nasledovné veci:

Ľubovolný cvičebný úbor dlhé nohavice, tričko s krátkymi rukávmi (karate-gi odporúčame kúpiť až vtedy ak si budete istý, že vy alebo vaša ratolesť chce naozaj cvičiť).

Pol litrovú flašu s nápojom … voda úplne postačí

Prezuvky nie sú potrebné, cvičí sa na boso. Tréningy sa konajú v telocviční karate klubu FATRA Martin na ul. Aurela Stodolu č. 28 (nad predajňou COOP Jednota) v Martine – Záturčí.

Kontakty

Erik Štefák
skupina „A“

tel: 0907 833 135

email:
erik.stefak@gmail.com

Peter Suchý
skupina „B“

tel: 0905 558 312

email:
peter.suchy.sk@gmail.com

Radomír Fleischer
skupina „C“

tel: 0911 280 289

email:
radomir.fleischer@gmail.com

Michal Kmeť
skupina „D“

tel: 0907 814 521

email:
michal.kmet.mk@gmail.com