Občianske združenie
Karate klub FATRA Martin

ul. Aurela Stodolu 28,
03601 Martin

IČO: 37900331

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Č. účtu: SK58 0200 0000 0029 5259 6453

Erik Štefák
prezident občianskeho združenia
0907 833 135

e-mail: fatra.martin@gmail.com

Kontakty

Erik Štefák
skupina „A“

tel: 0907 833 135

email:
erik.stefak@gmail.com

Peter Suchý
skupina „B“

tel: 0905 558 312

email:
peter.suchy.sk@gmail.com

Radomír Fleischer
skupina „C“

tel: 0911 280 289

email:
radomir.fleischer@gmail.com

Michal Kmeť
skupina „D“

tel: 0907 814 521

email:
michal.kmet.mk@gmail.com