Karate

pre všetkých od 8 rokov

Sebaobrana

jednoduchá, praktická a účinná

Kobudo

tradičné zbrane a ich použitie

Kontakty

Erik Štefák
prezident klubu

tel: 0907 833 135

email:
erik.stefak@gmail.com

Peter Suchý
skupina „A“

tel: 0905 558 312

email:
peter.suchy.sk@gmail.com

Radomír Fleischer
skupina „B“

tel: 0911 280 289

email:
radomir.fleischer@gmail.com

Michal Kmeť
skupina „C“

tel: 0907 814 521

email:
michal.kmet.mk@gmail.com