Sebaobrana – jednoduchá a účinná

Sebaobrana sa v karate kluboch na Slovensku prakticky vôbec necvičí. Ak áno, jedná sa mnohokrát o techniky, ktoré sa nedajú použiť na ulici. V tomto ohľade je náš Karate klub unikátny. Inštruktori nášho klubu majú za sebou dlhoročný tréning karate a ju jutsu. Bojové umenie používajú často krát aj pri výkone svojej profesie. Za sebaobranu je u nás zodpovedný Jaro Krám. Okrem 4. danu Karate je zároveň nositeľom 1. danu v Ju Jutsu. Pracuje v Ozbrojených silách SR.

O kvalite našich inštruktorov svedčí aj to, že boli požiadaní veliteľstvom pozemných síl SR o vytvorenie konceptu špeciálnej prípravy (sebaobrany) pre všetky útvary Ozbrojených síl SR.

Sebaobrana sa začína cvičiť až okolo pätnásteho roku cvičenca za predpokladu, že sa jedná o rozumného človeka, ktorý nadobudnuté vedomosti nebude zneuživať. Súčasťou výcviku sú okrem úderov a blokov aj hody, páky, pády ako aj základy boja na zemi.

Kontakty

Erik Štefák
skupina „A“

tel: 0907 833 135

email:
erik.stefak@gmail.com

Peter Suchý
skupina „B“

tel: 0905 558 312

email:
peter.suchy.sk@gmail.com

Radomír Fleischer
skupina „C“

tel: 0911 280 289

email:
radomir.fleischer@gmail.com

Michal Kmeť
skupina „D“

tel: 0907 814 521

email:
michal.kmet.mk@gmail.com